Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
1
Neeta Chhabra and Vanadana Tomar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170243
2373-2376
2
Gurdip Kaur., Parneet Kaur., Ramesh Kumar Kundal and Jasmine Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170225
2309-2311
3
Sudip Indu and Priyanka Chakravarty Indu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170224
2306-2308
4
Hameed M. Aklan., Handan Ankarali and Orhan Alimoglu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170223
2302-2305
5
K Sarkar., Gonjhu D., Pal S and N Pramanik
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170901
2299-2301
6
Judy Handly
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170221
2297-2298
7
Ajitha Nancy Rani and V.Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170228
2319-2320
8
Thenmozhi E
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170220
2293-2296
9
Margareat Thatcher G.E
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170219
2290-2292
10
Vilas S. Pattar., Renuka Metgud., Prashant A. Karni and Abhishek Zingade
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170218
2286-2289
11
ArunasreeVadaguru Mallikarjuna and Dhanraj M Ganapathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170217
2283-2285
12
Kashif abbas., Fatima Asif., Syed Muhammad Jameel Ashraf., Samina Shamim., Sana Shabbir and Aqibullah
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170227
2315-2318
13
Prakash Vhatkar., Tejaswini Patil and Kiran Suradkar
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170215
2278-2280
14
Sachin Mangalekar, Sagar J Shah, Someshwar Golgire, Amol Karagir and Sandeep Patil
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170226
2312-2314
15
Narendra Nikam., Ali Zaid Anwar., Tejas Nikumbh ., Amarjeet Tandur., Sandeep Darbastwar and Abhijeet Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170229
2321-2323
16
Dardi Charan Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170242
2369-2372
17
Ariya.S.Kurup
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170216
2281-2282
18
Hassan Al-Jafar, Abdulla Ben Nakhi, Mohammad D. Abass , Thamer Alobaid and Rasha Al-Mohanaa
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170241
2366-2368
19
Durga Devi Chaulagain and Kamal Prasad Parajuli
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170240
2362-2365
20
Dhatchayani and V. Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170239
2360-2361
21
L. Aswini and V .Hemavathy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170238
2357-2359
22
Redoy Ranjan., Nishes Basnet., Dipannita Adhikary., Heemel Saha., Sanjoy Kumar Saha and Asit Baran Adhikary
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170237
2353-2356
23
Yuthika Agrawal., Kiran Chugh., Rajesh Rajput., Vipin Goyal and Abhishek Singh
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170236
2346-2352
24
Tamilselvi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170235
2343-2345
25
Anandkumar S., Tamilselvan T., Surya R., Suvavarthana N., Kalpana P and Mythili S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170234
2339-2342
26
Hafez A. Abd-Elhafeez., El-Sayed El-Meghawary El-Sayed., Khaled Nagy Elfayoumy., Khaled Ibraheem Naguib., Ahmed Salama AL-Adl and Mohamad Abdelmoez Ali
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170232
2333-2338
27
Sandeep Saha., Raisa Ghosh and Krishnendu Mukherjee
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170231
2329-2332
28
Vasupradha Govindarajan.,Ramesh Venkatapathy., NirimaOza., Sreejith Parameshwaran., Sriram Kaliamoorthy., Pallavan Bakthavatchalam., Karthikeyan Maruthamuthu and Ambiga Pazhani
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170230
2324-2328
29
Sathish Kumar T,. Jambukeswaran P.S.T., Prabhakar R and Senthilnathan A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170184
2152-2157
30
Bhaskar B.Reddy and Doshi M.A
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170183
2148-2151